خرید و فروش و تعمیرات تجهیزات استخراج ارزها یا تجهیزات ماینینگ

خرید تجهیزات ماینینگ
فروش تجهیزات ماینینگ
تعمیرات دستگاه های ماینر