کاربران گرامی سایت می توانید با خرید پلن های عضویت سایت از سیگنال های دقیق بمنظور ترید و نوسان گیری استفاده نمایید.

پلن های مختلف عضویت را می توانید برای مدت 1 سال خریداری نمایید تا از تخفیف 10 درصدی استفاده نمایید.

برای عضویت باید مبلغ عضویت را از طریق لینک های زیر پرداخت نمایید و سپس با ارسال رسید پرداخت و تماس با پشتیبانی عضویت خود را قطعی نمایید.

پلن برنزی

قیمت عضویت برنزی : 300 هزار تومان

مدت عضویت 1 ماه 

سیگنال خرید و فروش ارز دیجیتال

عضویت برنزی

پلن نقره ای

قیمت عضویت برنزی : 500 هزار تومان

مدت عضویت 2 ماه 

سیگنال خرید و فروش و نوسان گیری ارز دیجیتال

عضویت نقره ای

پلن طلایی

قیمت عضویت برنزی : 700 هزار تومان

مدت عضویت 3 ماه 

سیگنال خرید و فروش ،ترید و نوسان گیری ارز دیجیتال

عضویت برنزی